Stichting Share The Love Of Christ

Jij bent zó ontzettend kostbaar en geliefd.......

Roeping buitenland en missie reizen

God heeft Joran en Manja geroepen om in Hongarije verder het evangelie te verkondigen,
Joran heeft als kind 5 jaar lang in Hongarije gewoond, waardoor hij de taal vloeiend spreekt. 
Momenteel is het huis verkocht en ronden we zaken af in Nederland. Daarnaast zijn we zaken in Hongarije aan het opzetten en zien we Gods netwerk uitbreiden door christenen op ons pad te sturen die in dezelfde regio een roeping ervaren.
Door naar Hongarije te emigreren, is er veel meer tijd om met en voor God door te brengen. 
Ons verlangen is om Jezus nog beter te leren kennen, te doen wat Hij van ons vraagt en Zijn liefde, kracht, wijsheid en inzicht te delen die we van Hem ontvangen. We staan hierin volledig open naar Hem om ons te sturen zoals Hij het voor ogen heeft. Vanaf 7 april zullen we intrekken in het huis in Mosgó, provincie Baranya, in Hongarije 

Vanuit onze stichting kunnen we veel mensen helpen met zowel geestelijke als praktische zaken. Denk hierbij aan discipelschap, gebed en onderwijs geven.  In Hongarije is er nog veel armoede aanwezig in de kleinere dorpen. We willen mensen graag helpen door middel van voorziening van bijvoorbeeld kleding en voedsel. 
In de omgeving waar we gaan settelen, is ook veel geestelijk 'honger'. Er zijn weinig kerken meer actief en mensen hebben de liefde, redding en genade van God hard nodig.  Naast onze eigen stichting mogen we onder de vlag van 'House of Miracles' ook de eerste Hongaarse huiskerk oprichten!

Naast het huis die we kopen voor onze woning, staat een mooie ruimte te koop die we willen gebruiken om (dagelijks) God in te dienen. Naast de huiskring hebben we al meerdere bevestigingen en profetieën gehad dat we God zullen dienen door organisatie van; worship, Bijbelstudies, preken, gebedsavonden, geestelijke ondersteuning voor de mensen in en om het dorp. Maar bijvoorbeeld ook lekker eten en drinken aanbieden, een huis waar mensen de liefde, kracht en voorziening van God kunnen ervaren. Daar hebben we een apart gebouw voor nodig. Voor 30.000 euro kunnen we de ruimte kopen en opknappen. 
Hiervoor zoeken we natuurlijk financiële sponsoren en mensen die bereid zijn om te helpen met de opbouw hiervan. (Onder het kopje 'contact en donatie' kunt u ons hierover contacteren of een gift overmaken.)

1 Filippenzen 2:4 Heb niet alleen uw eigen belangen voor ogen, maar ook die van een ander
4 Galaten 6:10 Laten we dus. in die tijd die ons nog rest, voor iedereen het goede doen, vooral voor onze geloofsgenoten

foto dopelingen Hongarije zomer 2022


In de periode van 27 februari tot 18 maart zullen we met het gezin Rwanda bezoeken, waar ook onze pleegkinderen wonen. Onze broeder in het geloof en onze vriend Peter woont in Kigali, Rwanda. Hij heeft vlakbij Manja in Enkhuizen gewoond en met Joran samen gewerkt. Hij kwam regelmatig bij onze Bijbelstudie toen hij nog in Nederland woonde. Sinds vorig jaar is hij geremigreerd. Hij zet zich in met zijn stichting 'geloof, hoop en liefde' in Rwanda. Daar zet hij projecten op voor weduwen en wezen (naaischool), jongeren (scootertaxi's) en privé kun je kinderen steunen voor levensonderhoud en het financieren van school. Gericht op God zullen we daar een bijzondere tijd gaan doorbrengen om het evangelie te brengen, mensen te helpen en natuurlijk een beetje vakantie houden,


Anita ervaart een roeping in Nigeria, God stuurt veel mensen op een bijzondere wijze op haar pad uit Nigeria. Ze heeft ontdekt dat God haar roept om de  Waarheid van Gods Woord te verkondigen. 

Vele kerken en mensen zitten daar vast in door mensen gebouwde religies en regels die niet overeenkomen met Gods Woord. Wanneer God spreekt en financieel voorziet, zal zij onder leiding van de Heilige Geest mensen tot Jezus brengen en de Waarheid vanuit de Bijbel en de Heilige Geest openbaren. Ze zal gaan getuigen over hoe een levende relatie met Jezus eruit ziet,

Mattheüs 28:19
Ga dan heen, onderwijs al de volken, hen dopend in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest, hun lerend alles wat Ik u geboden heb in acht te nemen
\