Stichting Share The Love Of Christ

Jij bent zó ontzettend kostbaar en geliefd.......

Roeping buitenland en missie reizen

God heeft Joran en Manja geroepen om in Hongarije verder het evangelie te verkondigen,
Joran heeft als kind 5 jaar lang in Hongarije gewoond, waardoor hij de taal vloeiend spreekt. 
Naar verwachting zullen we in het voorjaar van 2024 gaan settelen in Hongarije. Momenteel is het huis verkocht en ronden we zaken af in Nederland. 
Door naar Hongarije te emigreren, is er veel meer tijd om met en voor God door te brengen. 
Ons verlangen is om Jezus nog beter te leren kennen, te doen wat Hij van ons vraagt en Zijn liefde, kracht, wijsheid en inzicht te delen die we van Hem ontvangen. We staan hierin volledig open naar Hem om ons te sturen zoals Hij het voor ogen heeft.

Vanuit onze stichting kunnen we veel mensen helpen met zowel geestelijke als praktische zaken. Denk hierbij aan discipelschap, gebed en onderwijs geven.  In Hongarije is er nog veel armoede aanwezig in de kleinere dorpen. We willen mensen graag helpen door middel van voorziening van bijvoorbeeld kleding en voedsel. 
In de omgeving waar we gaan settelen, is ook veel geestelijk 'honger'. Er zijn weinig kerken meer actief en mensen hebben de liefde en genade van God hard nodig.  Naast onze eigen huiskring mogen we onder de vlag van 'House of Miracles' ook de eerste Hongaarse huiskerk oprichten!

1 Filippenzen 2:4 Heb niet alleen uw eigen belangen voor ogen, maar ook die van een ander
4 Galaten 6:10 Laten we dus. in die tijd die ons nog rest, voor iedereen het goede doen, vooral voor onze geloofsgenoten

foto dopelingen Hongarije

Anita ervaart een roeping in Nigeria, God stuurt veel mensen op een bijzondere wijze op haar pad uit Nigeria. Ze heeft ontdekt dat God haar roept om de  Waarheid van Gods Woord te verkondigen. 

Vele kerken en mensen zitten daar vast in door mensen gebouwde religies en regels die niet overeenkomen met Gods Woord. Wanneer God spreekt en financieel voorziet, zal zij onder leiding van de Heilige Geest mensen tot Jezus brengen en de Waarheid vanuit de Bijbel en de Heilige Geest openbaren. Ze zal gaan getuigen over hoe een levende relatie met Jezus eruit ziet,

Mattheüs 28:19
Ga dan heen, onderwijs al de volken, hen dopend in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest, hun lerend alles wat Ik u geboden heb in acht te nemen
\