Stichting Share The Love Of Christ

Jij bent zó ontzettend kostbaar en geliefd.......

Begin 2022 kregen we het op ons hart om mee te werken aan Gods 
Koninkrijk in Nederland door de liefde van God te gaan verspreiden.
Met deze stichting willen we alles op alles zetten om het evangelie te
verspreiden in Nederland (en inmiddels Hongarije!) en Jezus mensen levens laten veranderen.
We willen onze ervaringen en inzichten delen over de Bijbel en
relatie met God. Ook willen we onderwijs geven over wie Jezus is,
wat Hij heeft gedaan en hoe we vandaag de dag nog kunnen
deelnemen aan Zijn offer die Hij voor de hele mensheid gaf.
We zijn voortdurend op God gericht, hoe Hij alles leidt.
Galaten 5:25 Als we leven door de Geest, laten we de Geest dan ook volgen.Romeinen 15:13 Moge God, die ons hoop geeft, u in het geloof geheel en al vervullen met vreugde en vrede, zodat uw hoop steeds blijft toenemen door de kracht van de heilige Geest.
We willen onze nieuwe ervaringen en
bevindingen delen vanuit de Bijbel en onze eigen openbaringen van God
en onze getuigenissen.
Naar de gemeente gaan hoort iets moois te zijn, waarin mensen met
vreugde worden vervuld. Wij willen een plek aanbieden aan de
maatschappij waar mensen met al hun vragen en problemen kunnen
komen en waarin we altijd oplossingsgericht te werk gaan. Hierin begeleiden we de
balans van geest, ziel en lichaam. We begeleiden mensen om
ons denken en handelen te vernieuwen vanuit Gods Woord. We helpen
hoe je kunt omgaan met dingen die we niet in de hand hebben. Dit
willen we gaan aanbieden onder andere door middel van aanbod van
cursussen en Bijbels onderwijs. Op deze manier kan een gezond 'lichaam van Christus' gaan functioneren waarin iedereen zijn steentje bijdraagt aan Gods Koninkrijk.
Onze focus is daarbij op de beloften van God die voor
ieder mens geldt. Of het nu gaat om een verslaving, financiële nood, mentale problemen,
eenzaamheid, relatie problemen of gezondheidsproblemen, dankzij het offer van Jezus is er hoop voor ieder mens!
Romeinen 15:13 Moge God, die ons hoop geeft, u in het geloof geheel en al vervullen met vreugde en vrede, zodat uw hoop steeds blijft toenemen door de kracht van de heilige Geest.
Onze missie is gebouw(en) huren of opkopen waar de mensen van ons
team meerdere dagen in de week aanwezig zullen zijn dat mensen
gratis kunnen komen wanneer ze daar behoefte aan hebben. We
willen iedereen een luisterend oor bieden, advies geven en gebed aanbieden.
Daarin staat verbinding met elkaar centraal, zodat we
elkaar kunnen aansporen vanuit eigen ervaringen en bevindingen om
een ander op het goede spoor te brengen. Hierin geven we ons over
aan sturing van de Heilige Geest. We plannen dus niet te strak. zodat er ruimte is
voor de beweging van God! Daarin kan Hij ons openbaren en sturen wat Hij door ons wil doen.
Denk hierbij ook aan bijvoorbeeld missie reizen.

Voor nu zoeken we sponsoren voor onze stichting om de grote plannen op te zetten.

Momenteel bieden we thuis activiteiten aan, maar we streven
naar het uitvoeren op grotere schaal. We staan in het vertrouwen dat
God ons zal voorzien voor alles wat we nodig hebben om Zijn plan uit te voeren.

Met ons team willen we graag mensen helpen om hun leven weer in
balans te krijgen. Dit doen we door mensen te begeleiden als
ervaringsdeskundigen vanuit de basis vanuit de liefde van ons geloof.
We zijn hiervoor onszelf continue aan het ontwikkelen door onder
andere bezig te zijn met onder andere (Bijbel) studies en het volgen
van cursussen.
Regelmatig gaan we naar cursussen en conferenties om ook theorie in
de praktijk te brengen. Bijvoorbeeld trainingen over wandelen in
Kracht van de Heilige Geest, genezing, bevrijding, werking van de
geestelijke wereld en nog veel meer. 

We willen dat iedereen zich welkom voelt, ongeacht wat voor
verleden je hebt, wat voor uiterlijk, geloof, carrière, geslacht,
leeftijd, of conditie.
Mensen helpen is onze passie! Iedereen is welkom bij Jezus!
Efeziërs 5:2 En ga de weg van de liefde, zoals Christus deed, die ons heeft liefgehad en zich voor ons gegeven heeft als offer, als een geurige gave voor God.